Hergün için kazandığımız zaferlerimiz olmalı

Bismillahirrahmanirrahim


Evrende ne varsa herşey hareket halinde ve muazzam bir denge ve düzen içinde çalışmakta, bütün yıldızlar güneş, ay ve gezegenler kendi yörüngelerinde hareket halinde ilerlemekteler. Üzerinde yaşadığımız dünyamız o da bir gezegen o da hareket halinde ve o da hem kendi ekseni etrafında dönerek, hem de kendisi için çizilmiş yörüngeden sapmadan ilerleyişini sürdürüp sürekli bir  hareket halinde ve sürekli olarak çalışmakta.

Bir saati düşünün anolok bir kol saatini arka kapağını açtıysanız görmüşsünüzdür içinde küçük küçük çarklar vardır ve bu çarklar bir motora bağlıdır bu küçük motordan aldıkları hareket ile sırasıyla en küçük çark kendisinden büyük çarkı o çark ise diğer en büyük çarkı döndürür ve bu çarklar da bizin anolog kol saatimizdeki yelkovan akrep ve dakikayı gösteren ibreleri döndürür. Saati icad eden sanatkarı zamanın iyi değerlendirilip hayatın daha kolay işlevselleşmesini amaçlamış buna benzer pek çok yararlı icadlar insan hizmetine sunulmuştur. Bir saat dahi vazifesini infa etmesi için sürekli çalışmaktadır. Evrende herşey çalışmak ve üretmek durumundadır.

Çalışkan olmak zorundayız. İnsan harama bulaşmadan rızkını helal yoldan çalışarak kazanmayı istese ve akşam kazandığı helal parayla evine helal ekmek yiyecek getirse işte insanoğlunun zaferi budur.

Müminin hayatı zaferlerle doludur, mümin sadece geçimini sağlamak amacı ile zaten temin etmek zorunda olduğu yiyecek giyecek gibi ihtiyaçlarını karşılamak için  Allah rızasını umut ederek  doğru dürüst olarak çalışsa her gün için bir zafer kazanmış sayılır hem onun zaferi yalnızca bu dünyada kazanılan zaferlerden de degildir ebedi alem için de bir zafer kazanmıştır, ebedi ahiret yurdunda da bu fani alemdeki hayırlı amelinin karşılığı mükafatları kendisine sunulacaktır.

O halde işte bizlerde ezelden ebede giden o gezegenlerin hareket halinde olupta çalıştığı gibi herbirimiz kendi yörüngelerimizde kendi mesleklerimizde kendi işimizde kendi alanımızda sürekli bir gayret içinde olup çalışalım ve hergün bir zafer kazanabilelim.